ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ   Ν. 4830/2021

Τα  ζώα που είναι στην κηδεμονία τους να φέρουν ηλεκτρονική σήμανση (microchip). Όσοι δεν το κάνουν διατρέχουν τον κίνδυνο προστίμων .

Να βεβαιωθούν ότι τα ζώα τους εμφανίζονται στο ΕΜΖΣ. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να απευθυνθούν στον κτηνίατρό τους για την καταγραφή του ζώου.

Να ελέγξουν ότι το ζώο τους εμφανίζεται ως στειρωμένο η αστείρωτο στο ΕΜΖΣ.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ένδειξη κινδυνεύουν με πρόστιμο. Πρέπει και πάλι να απευθυνθούν στον κτηνίατρο που θα ενημερώσει το ιστορικό του ζώου στο ΕΜΖΣ με την ένδειξη στειρωμένο η αστείρωτο.

Οι κηδεμόνες ενήλικων ζώων πρέπει να επιλέξουν η την στείρωση η την αποστολή DNA στο ΕΦΑΓΥΖΣ (Εργαστήριο φύλαξης γενετικού υλικού ζώων συντροφιάς) . Για όποια από τις δύο επιλογές προτιμήσουν πρέπει και πάλι να απευθυνθούν στον κτηνίατρο.