ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Ικαρίας  σας γνωστοποιεί ότι στην προσπάθεια του να αξιοποιήσει κάθε πηγή χρηματοδότησης για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και των επισκεπτών του. Κατάθεσε την επισυναπτόμενη πρόταση έργων δημοσίου ενδιαφέροντος, στα πλαίσια σχετικής πρόσκλησης που εξέδωσε το ΚΑΕΚ της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER (ΕΓΤΑΑ) Ν. Σάμου  2014-2020.

Η σχετική πρόσκληση αφορούσε την χρηματοδότηση (1.696.500,00€ για τρεις δήμους του Νομού Σάμου) παρεμβάσεων δημοσίου χαρακτήρα.

θα ακολουθήσει και άλλη πρόσκληση που θα άφορα δράσεις του Επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας & θάλασσας «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συμμετοχής».

 

ΔΗΜΟΣ  ΙΚΑΡΙΑΣ

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑ ΥΠΟΔΡΑΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (σε €)

 

 

 

Θ.Κ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
19.2.4 Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές.      
19.2.4.1-1

(Μ173358358)

 

19.2.4.1: Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης

της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια

690.000,00 4 Α) Δρόμος πρόσβασης σε χώρο διεξαγωγής εκδηλώσεων  Γιαλισκαριου                              (Π.Υ 30.000€)   

Β) Κατασκευή προφραγμάτων                ταμιευτήρα Πεζιου                            – Ρέμα Μπαζινα

(Π.Υ 125.000.€)

Γ) Περίφραξη  υδροταμιευτηρων                      – μαστευσεων  Δήμου Ικαρίας

(Π.Υ 40.000€)

19.2.4.2-1

(Μ173358358)

 

19.2.4.2: Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών  (π.χ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κλπ) 325.000,00 4 Α) Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στον Άγιο Πολύκαρπο

(Π.Υ 200.000€)

Β)  Εκπόνηση Μελέτης  κατασκευής παιδικού σταθμού Δ.Ε Αγ. Κηρύκου                        (Π.Υ 50.000€)

 

19.2.4.3-1

(Μ173358358)

 

19.2.4.3: Στήριξη για επενδύσεις                  για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης                χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας                        (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, δαπάνες ενημέρωσης επισκεπτών, ποδηλατικές διαδρομές). 250.000,00  

 

3

Α) Ανακαίνιση Κτηρίου «Κατσουλιου» κληροδοτήματος                (Μαθητικό κέντρο κλπ)

(Π.Υ 152.000€.)

Β) Αποκατάσταση – σήμανση                                    Παραδοσιακών μονοπατιών Δ.Ε  Αγίου Κηρύκου

 (Π.Υ 30.000€)

Γ) Δημιουργία καταδυτικών πάρκων στην περιοχή Φάρος            και στην περιοχή Τραπάλου.                 (Π.Υ 243.000€)

19.2.4.4-1

(Μ173358358)

 

19.2.4.4: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 80.000,00  

5

Ενίσχυση πολιτιστικών δραστηριοτήτων δήμου Ικαρίας

 «Φεστιβάλ πολιτισμικών διαλόγων Ίκαρος»

 (Π.Υ 40.000€)

19.2.4.5-1

(Μ173358358)

 

19.2.4.5.: Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

(συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια).

175.000,00  

 

 

 

 

4

Α) Προμήθεια εξοπλισμού για πολιτιστικές δραστηριότητες              Δήμου Ικαρίας                (Π.Υ 50.000€)

Β) Εκπόνηση Μελέτης για κατασκευή πολιτιστικού κέντρου Αγίου Κηρύκου

         (Π.Υ 70.000€)                          

19.2.5 Παρεμβάσεις για την βελτίωση υποδομών      
19.2.5.1-1

(Μ173358358)

 

19.2.5.1: Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. 71.500,00   Τσιμεντόστρωση τμημάτων αγροτικών δρόμων Τ.Κ Χρυσοστόμου (Βαωνη – πλαγία κλπ)

 (Π.Υ 70.000,00€)             

19.2.6 Ανάπτυξη & βελτίωση βιωσιμότητας δασών      
19.2.6.1-1

(Μ173358358)

 

19.2.6.1.1.: Πρόληψη, αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα. 105.000,00   Τσιμεντόστρωση Δασικού δρόμου Μαυρικάτο –Καταφύγι

 (Π.Υ 90.000,00€)             

  ΣΥΝΟΛΟ 1.696.500,00   1.190.000,00