Στον βαθμό του Υποστρατήγου προήχθησαν  οι Σαμιώτες Ταξίαρχοι Βακεντής Δημήτριος και Θεοδώρου Εμμανουήλ   με απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου  το οποίο  αρχικά έκρινε ότι παραμένουν στο βαθμό του ταξιάρχου  και στην συνέχεια αποφάσισε την προαγωγή τους.

Ο Βακεντής  Δημήτριος  υπηρέτησε στην 79  ΑΔΤΕ ως ταξίαρχος για ένα χρόνο ενώ μέχρι σήμερα υπηρετούσε στην ΑΣΔΕΝ.

Ο Θεοδώρου Εμμανουήλ   υπηρετούσε πρόσφατα στο Επιτελείο ΓΕΕΘΑ.

Και εις ανώτερα!