Η ΑΠΟΙΜΕΝΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ  ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΑΜΟΥ.

   Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ικαρία είναι η αποίμενη – ανεπιτήρητη  – κτηνοτροφία.

   Μεγάλος αριθμός αμνοεριφίων, τα λεγόμενα «ρασκά» (=τα εν τοις όρεσι κείμενα), ζουν ανεξέλεγκτα στα βουνά του νησιού, πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα και βόσκουν ανεξέλεγκτα τόσο στα δάση όσο και στις καλλιεργημένες εκτάσεις.

   Τα αποτελέσματα της κατάστασης αυτής είναι τραγικά. Πολλές περιοχές της Ικαρίας έχουν ερημοποιηθεί από την υπερβόσκηση, οι αγρότες αναγκάζονται να περιφράξουν τις ιδιοκτησίες τους για να τις προστατεύσουν από την επέλαση των ρασκών, οι οδηγοί των αυτοκινήτων ή των δίκυκλων δεινοπαθούν καθώς αγέλες ολόκληρες ή και μεμονωμένα ζώα διακινούνται στο επαρχιακό δίκτυο και στους αγροτόδρομους με τα ατυχήματα να είναι συχνά.

   Η πλειονότητα των ζώων αυτών έχουν ιδιοκτήτες που τα αξιοποιούν παίρνοντας επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διαθέτοντας το κρέας τους στα περίφημα πανηγύρια του Ικαριακού καλοκαιριού.

   Η σφαγή αποίμενων ζώων τα καλοκαίρια είχε σαν συνέπεια μια μικρή αλλά σημαντική για τα πράγματα μείωση του πληθυσμού τους.

Το 2020 λόγω της πανδημίας πανηγύρια δεν έγιναν ούτε σφαγές με αποτέλεσμα η κατάσταση της υπερβόσκησης να επιβαρυνθεί αρκετά.

   Το πρόβλημα αυτό πρέπει να αντιμετωπισθεί , πάση δυνάμει.

   Παλιότερα είχαν γίνει σχετικές προσπάθειες με στόχο την εξεύρεση λύσης και τρόπων διαχείρισης του ζωικού κεφαλαίου στο νησί στα πλαίσια και στα όρια της βοσκοϊκανοτητάς του.

   Να σημειώσω ότι στην Ικαρία δεν υπάρχει σφαγείο και ότι τα ρασκάαξιοποιούνται μόνο για το κρέας τους και δεν αρμέγονται από τους ιδιοκτήτες τους.

   Το κράτος, η Αυτοδιοίκηση, οι κτηνοτρόφοι και οι πολίτες του νησιού πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που τους αναλογούν για να υπάρξει επιτέλους και όσο δεν είναι αργά ισορροπίαστο περιβάλλον, στη φύση και στους ανθρώπους.

Η Ικαρία σαν νησί της μακροζωίας και της αειφόρου ανάπτυξης, με τον ελεύθερο και ανυπότακτο κόσμο της πρέπει να τύχει των μέτρων που απαιτούνται για να αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη οικολογική απειλή με σεβασμό στη παράδοση, στις ασχολίες και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και στην διάσωση, προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος.

   Καταθέτουμε συνημμένα το βιβλίο έκδοσης του 2008 της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου με τίτλο «Η αποίμενη κτηνοτροφία της Ικαρίας. Τι πρέπει να γίνει…» όπου καταγράφεται, εκτός των άλλων και η με αριθμό 133/ 30-11-2008 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Σάμου (σελίδες 14, 15 και 16) με θέμα «Αποίμενη κτηνοτροφία στην Ικαρία και στους Φούρνους» που δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε κυρίως από αβελτηρία και έλλειψη πολιτικής βούλησης εκ μέρους του κράτους και ερωτούμε την Περιφερειακή Αρχή Βορείου Αιγαίου και ειδικότερα τον αρμόδιο Αντιπεριφεριάρχη κ. ΠανάγοΚουφέελο τι προτίθεται να πράξει για το μεγάλο αυτό θέμα και γενικότερα για την κτηνοτροφία στη Σάμο, στους Φούρνους και βέβαια στην Ικαρία που παρά τις μεγάλες δυνατότητες που υπάρχουν ψυχορραγεί χωρίς υποδομές και την κρατική μέριμνα και στήριξη που απαιτούνται.

                                                 Μανώλης Νικ. Κάρλας

                                                            Γιατρός

                                             Περιφερειακός Σύμβουλος.