ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπογράφτηκε σήμερα 1η  Φεβρουαρίου 2019 η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και αθλητισμού , της Περιφερείας Βορείου Αιγαίου, του Δήμου Σάμου, του Ειδικού Λογαριασμού κονδυλίων έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «υποστήριξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υλοποίηση δράσεων που αποσκοπούν στην συντήρηση και αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων και συνόλων στα Ταμπάκικα Καρλοβάσου Σάμου».

Η προγραμματική σύμβαση περιλαμβάνει διαγωνιστική διαδικασία για την δημιουργία master plan για την συνολική ανάπτυξη του Καρλοβάσου εστιασμένη στην παραλιακή ζώνη η οποία θα συμβάλει στην λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του τόπου και στην επανασύνδεση της περιοχής με την ζωή της πόλης.

Η δημιουργία αυτού του νέου πολιτιστικού πόλου σε συνδυασμό με το Μουσείο Βυρσοδεψίας θα αναδείξει το πολιτιστικό απόθεμα της Σάμου και την δημιουργική συνεισφορά του Πανεπιστημίου Αιγαίου στις επιστήμες και στις τέχνες της ζωής της Σάμου.

Ο Δήμος Σάμου ομόφωνα σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε αποφασίσει για την αλλαγή χρήσης των κτιρίων στην περιοχή «Ταμπάκικα» από βιοτεχνικά κτίρια σε κτίρια που αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση   καθώς και την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου.

Εκ του Δήμου Σάμου