Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας Δήμων Δυτικής και Ανατολικής Σάμου με το Πολωνικό -Ελληνικό Βιομηχανικό και  Εμπορικό Επιμελητήριο της Βαρσοβίας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ των δήμων της Σάμου και του Πολωνικού-Ελληνικού Βιομηχανικού & Εμπορικού Επιμελητηρίου υπεγράφη χθες στην Πρεσβεία της Ελλάδας στην Βαρσοβία παρουσία του Πρέσβη της Ελλάδος κ. Μιχαήλ Δαρατζίκη και της ακολούθου κας Σοφίας Μαρίας Μπαγατέλα.

Το σύμφωνο υπέγραψαν  ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γιώργος Αθανασιάδης και οι εξουσιοδοτημένοι  Αντιδήμαρχοι  Τουρισμού κ. Δημήτρης Βολακάκης από το Δήμο Δυτικής Σάμου  και  κ. Δέσποινα Κάιλα από το Δήμο Ανατολικής  Σάμου επισφραγίζοντας την συνεργασία  μεταξύ των φορέων.

Από το  Πολωνικό Ελληνικό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο συμμετείχαν  ο Γενικός Γραμματέας κ. DariuszKantoch και  κ. AndrianNowierski και το μέλος κ. PawelMamcarz.

Παρόντες ήταν η Γενική Γραμματέας του Δήμου Δυτικής Σάμου κα. Ιωάννα Πατρώνη και ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανατολικής Σάμου κ. Δημήτρης Έλληνας.

Σκοπός της συνεργασίας είναι η από κοινού προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής και της πολωνικής  επιχειρηματικότητας και βιομηχανίας, η διοργάνωση και προώθηση κοινών εκδηλώσεων μεταξύ των  φορέων, καθώς γενικότερα η ανάπτυξη των ελληνικών και ελληνοπολωνικών συμφερόντων.

Στόχος είναι η ανάπτυξη  δράσεων και η συμμετοχή σε εξειδικευμένα ευρωπαϊκά προγράμματα με εμπορικό και οικονομικό ενδιαφέρον.

Η  συνεργασία ανοίγει το δρόμο για τον από κοινού σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών στήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της επιχειρηματικής δικτύωσης και προβολής στις αγορές του εξωτερικού.