ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου ενημερώνει του δημότες ότι εντάχθηκε το έργο Προμήθεια και Τοποθέτηση Συστήματος Υπόγειων Κάδων Για την Αναβάθμιση του Αστικού Εξοπλισμού στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος  «Δράσεις Περιβαλλοντικού  Ισοζυγίου», σε συνέχεια σχετικής πρότασης που υποβλήθηκε σε πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου.

Οι κάδοι θα τοποθετηθούν σε 4 σημεία του Δήμου μας.