ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατόπιν βλάβης στο αυτοκίνητο της ανακύκλωσης, ενημερώνουμε τους δημότες του Δήμου Δυτικής Σάμου ότι δεν θα γίνει αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών αυτή την εβδομάδα.
Παρακαλούμε όπως δεν βγάζετε το ανακυκλώσιμο υλικό μέχρι νεότερης ανακοίνωσης από την υπηρεσία καθαριότητας-ανακύκλωσης του δήμου.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
Από το Δήμο Δυτικής Σάμου