Το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  είναι το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) της κυβέρνησης της ΝΔ που αντικατέστησε το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» που είχε θεσπίσει η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Για το Δήμο Ανατολικής Σάμου, με  βάση τα πληθυσμιακά του χαρακτηριστικά και τα κριτήρια κατανομής που καθόρισε το ΥΠΕΣ, έπρεπε να τύχουν χρηματοδότησης και ένταξης έργα ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία από το https://eyde.ypes.gr/tritsis/projects/region/voreiou-aigaiou/municipality/anatolikis-samou   τα ενταγμένα έργα του Δήμου Ανατολικής Σάμου είναι:

    1.      «Ο πολιτισμός του σήμερα στην ιστορία του χθες – τρισδιάστατη αναπαράσταση της Ναυμαχίας της Μυκάλης» προϋπολογισμού   165.192.00 €

    2.      «Βελτίωση Υφιστάμενων Αγροτικών Οδών Δήμου Ανατολικής Σάμου» προϋπολογισμού 4.983.939,13 €

    3.      «Αναβάθμιση υποδομών αποχέτευσης του Δήμου Ανατολικής Σάμου προϋπολογισμού 1.754.016,77 €

Από τα παραπάνω δεδομένα,  ο Δήμος Ανατολικής Σάμου έχει ενταγμένα  μόνο 3 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 6,9 εκατομμύρια €  όταν θα έπρεπε στα 3 χρόνια που πέρασαν να έχει εντάξει έργα τουλάχιστον 22 εκατομμυρίων € (το ποσοστό ένταξης που έχει πετύχει  είναι μόνο 31,4%).

 

Το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ στην ουσία έχει τελειώσει χρηματοδοτικά και σε λίγους μήνες εκπνέει και η θητεία της κυβέρνησης της ΝΔ και επομένως δεν θα έχουμε νέες εντάξεις έργων για το Δήμο και το νησί μας.

 Ρωτάμε τη Δημοτική Αρχή που οφείλεται το μικρό ποσοστό (μόνο 31,4%) ένταξης έργων στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και γιατί μέχρι τώρα δεν έχει αναδείξει το θέμα και δεν έχει καταλογίσει τις ευθύνες  που αναλογούν στην ίδια,  αλλά ΚΥΡΙΩΣ στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα του αναπληρωτή υπουργού κ. Πέτσα, ο οποίος χειρίζεται αποκλειστικά το πρόγραμμα με κριτήρια ψηφοθηρικά και κατευθύνει  σε άλλους Δήμους το «μοίρασμα» των χρηματοδοτήσεων  και σε άλλους Δήμους  τις «υποσχέσεις» με στόχο τις επερχόμενες εκλογές.