Η Ειδική Γραμματέας ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευγενία Φωτονιάτα υπέγραψε χρηματοδότηση ύψους 264.000 € προς τον Δήμο Σάμου για προμήθεια οχημάτων για την διαχείριση αποβλήτων από προσφυγικές ροές.

Ειδικότερα ο Δήμος χρηματοδοτείται για την προμήθεια:

νέου διαξονικού φορτηγού με γερανό και αρπάγη,

τεσσάρων press-containers 10 κυβικών και

ενός ειδικού οχήματος μεταφοράς ανοικτών απορριμματοκιβωτίων τύπου Skiploader.