ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

 

Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου στον Δήμο Δυτικής Σάμου για τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 και για την πλημμύρα της 02/02/2021 εγκρίθηκαν οι εξής χρηματοδοτήσεις:

 1. Το υπ` αρ. 72872 /02-11-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ με το ποσό ενός 1.000.000,00€ για την αποκατάσταση ζημιών ύδρευσης και αποχέτευσης , την αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικές οδούς , τις υποδομές πρόληψης φυσικών καταστροφών στο Δήμο Δυτικής Σάμου, την Αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια του Δήμου Δυτικής Σάμου ,τις προμήθειες για αποκατάσταση ζημιών από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020, την Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Δήμου, τις φιλοξενίες των πληγέντων του σεισμού σε ξενοδοχεία , την σίτιση των πληγέντων του σεισμού και την πληρωμή μισθοδοσιών για την έκτακτη πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου λόγω σεισμού.
 2. Το υπ` αρ. 325/04-01-2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ με το ποσό των 750.000,00€ για τις κατεδαφίσεις των επικίνδυνων ετοιμόρροπων.
 3. Το υπ` αρ. 330/04-01-2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ με το ποσό των 340.000,00 για την αποκατάσταση των καμπαναριών.
 4. Το υπ` αρ. 25814/02-04-2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ με το ποσό των 1.200.000,00 για την αποκατάσταση ζημιών Γυμνασίου Μαραθοκάμπου, Αποκατάσταση ζημιών Δημοτικού Σχολείου Κουμαιϊκών , Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Δήμου Δυτικής Σάμου .
 5. Το υπ` αρ. 47180/23-06-2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ με το ποσό των 400.000,00 για αποκατάσταση ζημιών σε Δημοτικούς και αγροτικούς οδούς, αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια, έκτακτες ανάγκες του Δήμου.
 6. Το υπ` αρ. 62209/23-08-2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ με το ποσό των 510.000,00 για τις κατεδαφίσεις
 7. Το υπ` αρ. 88544/30-11-2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ με το ποσό των 500.000,00 για την αποκατάσταση σχολικών κτιρίων.
 8. Το υπ` αρ. 4121.82-01/142 /07-02-2022 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την επίλυση προβλημάτων υδροδότησης με το ποσό των 100.000,00€.

Το σύνολο των εγκρίσεων χρηματοδοτήσεων ΣΑΕ 055 και 033 ανέρχεται στο ποσό 4.800.000,00€

Από τις ανωτέρω εγκρίσεις ο Δήμος έχει κάνει όλες τις διαδικασίες και έχουν πληρωθεί από το ΥΠΕΣ, με τις κάτωθι κατανομές τα εξής ποσά:

 1. Την υπ`αρ. 7994/02-02-2021 κατανομή ποσού 129.276,29€
 2. Την υπ`αρ. 49199/30-06-2021 κατανομή ποσού 365.553,45€
 3. Την υπ`αρ. 65897/07-09-2021 κατανομή ποσού 299.789,33€
 4. Την υπ`αρ. 84123/15-11-2021 κατανομή ποσού 437.691,01€
 5. Την υπ`αρ. 6510/02-02-2022 κατανομή ποσού 212.653,19€
 6. Την υπ`αρ. 24453/12-04-2022 κατανομή ποσού 281.132,59€

Το σύνολο των κατανομών για ΣΑΕ 055 και 033 ανέρχεται στο ποσό 1.726.095,86€

Στον Δήμο Δυτικής Σάμου για τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 και για την πλημμύρα της 02/02/2021 εγκρίθηκαν οι εξής χρηματοδοτήσεις με σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές :

 1. Το υπ` αρ.74781/03-11-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ με το ποσό των 500.000,00€.
 2. Το υπ` αρ. 15802/02-03-2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ με το ποσό των 300.000,00€ για τον σεισμό και την πλημμύρα.

Το σύνολο των εγκρίσεων χρηματοδοτήσεων για την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές ανέρχεται στο ποσό 800.000,00€.

Από τις ανωτέρω εγκρίσεις ο Δήμος έχει πληρώσει στους πληγέντες του σεισμού το ποσό των 617.318,13€.