Παρακάτω παρουσιάζονται τα σχεδιαγράμματα με τις χρηματοδοτήσεις των Περ. Ενοτήτων Σάμου & Ικαρίας από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Περιλαμβάνονται χρηματοδοτήσεις της περιόδου 2015-2018 για αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών, Λειψυδρίας, χρηματοδοτήσεις Ορεινών & Νησιωτικών Δήμων καθώς και χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια του προγράμματος Φιλόδημος.