Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

 

Την Παρασκευή  05 Μαίου 2023  στα γραφεία του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Γεν. Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής  κ.  Εμμ. Κουτουλάκη, του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου, κ. Γεωργίου Στάντζου, του Αντιδημάρχου, κ. Μιχαήλ Μητσού, της Προέδρου του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου , κας Ζωής Τσερέ – Πυργιώτη  και υπηρεσιακών στελεχών, κατά την οποία αποφασίστηκε η χρηματοδότηση των παρακάτω έργων:

  • Προμήθεια και Τοποθέτηση Προσκρουστήρων στο Λιμένα Σάμου ( κρηπιδώματα τουριστικού λιμένα Βαθέος Σάμου και λιμένα Μαλαγαρίου), προϋπολογισμού: 585.000,00€ ( με ΦΠΑ 17 % ).
  • Αποκατάσταση Ζημιών Πλακόστρωτου Παραλιακού Μετώπου Λιμένα Πυθαγορείου, προϋπολογισμού: 585.000,00€ ( με ΦΠΑ 17 % ).

 

                                                                                                                                                                  

                                                           

                          ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ