ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΑΜΟΥ
Σχετικά με το Χωροταξικό (Πολεοδομικό) σχέδιο της Σάμου και σε σχέση με την έναρξη έκδοσης σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας για τα ακόλουθα:
1) Υπενθυμίζεται ότι έχει δημοσιευθεί ΦΕΚ (ΦΕΚ Β 6046/ 20-12-2021) που περιλαμβάνει τους Δήμους της Σάμου και με το οποίο αρχίζει άμεσα η διαδικασία.
2) Στη σημερινή επικοινωνία μας με τον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Ν. Ταγαρά, μας διευκρινίστηκε ότι άρχισε η έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων, με τη σειρά καταγραφής τους στο ανώτερο ΦΕΚ.
Η Σάμος περιλαμβάνεται κατά προτεραιότητα στο δεύτερο από τους τέσσερις κύκλους, που περιλαμβάνει 128 περιοχές της Χώρας.
3) Το Προεδρικό Διάταγμα που θα περιλαμβάνει τη Σάμο θα εκδοθεί εντός του Μαΐου.
Επομένως, θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε τους συμπολίτες μας να μην ανησυχούν και ότι παρακολουθούμε συνεχώς το πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο έχει τεράστια σημασία για την ανάπτυξη του νησιού μας.