Πραγματοποιήθηκε την 01/01/2022 η θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα σε δυο νοσηλευόμενους ασθενείς με Covid-19 στο Νοσοκομείο μας, που πληρούσαν τα κριτήρια που έχει θέσει το Υπουργείο Υγείας για την χορήγησή τους.

Πρόκειται για έναν άνδρα 44 ετών και έναν άνδρα 80 χρονών, κατοίκων του νησιού μας.

Επιπλέον σήμερα 03/01/2022  θα παραλάβουμε ακόμα για μια ασθενή ηλικίας 44 ετών, που έχει εγκριθεί η λήψη μονοκλονικών αντισωμάτων και η σχετική λήψη τους θα πραγματοποιηθεί αύριο 04-01-2022.

 

Συνεχίζουμε …

 

 

 

 

Ο Διοικητής

 

Νικόλαος Α. Στεφανής