Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 14/03/2022 και για χρονικό διάστημα δέκα ( 10 ) ημερών περίπου, η υπηρεσία μας θα προβεί σε αναγκαίες εργασίες συντήρησης – επισκευής των εγκαταστάσεων του παλαιού γηπέδου τένις.

Παρακαλούνται οι χρήστες του γηπέδου να μην εισέρχονται στο χώρο κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των ως άνω εργασιών.

 

 

 

                  Εκ του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου