ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου μέσω χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών δημοπράτησε μελέτες κατεδαφίσεων επικινδύνως ετοιμόρροπων κτηρίων, που επλήγησαν από το σεισμό  για τη Δημοτική Ενότητα Βαθέος και τη Δημοτική Ενότητα Πυθαγορείου, 400.000€ και 200.000€ αντίστοιχα.

Μέχρι σήμερα, μας έχουν κοινοποιηθεί σαράντα (40) πρωτόκολλα κατεδάφισης από την αρμόδια υπηρεσία (ΔΑΕΦΚ). Το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε τον οδικό χάρτη με βάση τον οποίο, ο ιδιοκτήτης υποβάλλει αίτηση (εφόσον επιθυμεί) προς το δήμο προκειμένου να προβεί στην κατεδάφιση του χαρακτηρισμένου ως κόκκινου κτηρίου του. Οι αιτήσεις κατεδαφίσεων από τους ιδιοκτήτες κατανέμονται ως εξής: δέκα (10) στην κοινότητα Κοκκαρίου, τέσσερα (4) στην πόλη της Σάμου, ένα (1) στην κοινότητα  Βουρλιωτών και ένα (1) στην κοινότητα Αμπέλου. Οι εργασίες κατεδαφίσεων ξεκινούν εντός της τρέχουσας εβδομάδος με προτεραιοποίηση που δόθηκε από τις κοινότητες, σύμφωνα και με την απόφαση του οδικού χάρτη που ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι τρέχουσες εργολαβίες θα διαρκέσουν μέχρι της εξαντλήσεως των πιστώσεων των 700.000€ (600.000€ που δημοπρατήθηκαν και 100.000€ προς υλοποίηση) που δόθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο Δήμος έχει προβεί στη λήψη μέτρων ασφαλείας κατόπιν κοινοποίησης- ενημέρωσης από την αρμόδια υπηρεσία (ΔΑΕΦΚ) με σήμανση στους κοινόχρηστους χώρους και απαγορεύεται η παραβίαση αυτών.

Την κύρια ευθύνη άρσης επικινδυνότητας των κτισμάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως σεισμόπληκτα, καθώς και των εργασιών επισκευής και κατεδάφισης, τις φέρουν οι ιδιοκτήτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες δεν προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ο δήμος, στο πλαίσιο της δημόσιας ασφάλειας, θα κινεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

 

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου