ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όσοι επιθυμούν να γίνουν ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ και να αποκτήσουν ταυτότητα εθελοντή πυροσβέστη η διαδικασία των εγγραφών και τον σχετικών εγγράφων που θα χρειαστούν άρχισε και ισχύει μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου.

Εθελοντές Πυροσβέστες μπορούν να γίνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν πιστοποιημένη γνώση Ελληνικών από 18 έως 55 ετών και διαθέτουν καλή σωματική και ψυχική υγεία που αποδεικνύεται με ιατρικές γνωματεύσεις από Κρατικό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας των ειδικοτήτων Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ψυχιάτρου καθώς και βεβαίωση ομάδας αίματος.

Η ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη είναι άμισθη, επιφέρει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις και απαιτεί την αφιέρωση από τον προσωπικό χρόνο τουλάχιστον τριών οκτάωρων κάθε μήνα για εκτέλεση υπηρεσίας.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι Εθελοντές Πυροσβέστες της Εκπαιδευτικής Σειράς έτους 2020-2021  που είχαν υποβάλει τα χαρτιά τους αλλά δεν πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση λόγο COVID-19 θα χρειαστεί να υποβάλουν εκ νέου μόνο την αίτηση στην Π.Υ Σάμου χωρίς να υποβάλλουν τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Υπεύθυνος επικοινωνίας κος Νούτσης τηλέφωνο 22730-89113.

      

 

                                                                                            

                                                             Ο Προϊστάμενος  του Τμήματος Πολιτικής

                                                                        Προστασίας Π.Ε. Σάμου

                                                                  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΤΟΥΡΗΣ