ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Προς  κάθε ενδιαφερόμενο

 

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου ¨Άγιος Παντελεήμων¨ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τη 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, ανακοινώνει ότι από τις 02-11-2023 ξεκίνησε  η διαδικασία υποβολής  αιτήσεων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για συνεργασία του Γ.Ν. Σάμου με ιατρό ειδικότητας παιδιατρικής με καθεστώς απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

 

Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμό 15360/01-11-2023 και ΑΔΑ: ΨΖΑ46907Ξ-77Ι, οι ενδιαφερόμενοι  ιατροί μπορούν καταθέσουν αίτηση συμμετοχής έως και την 10/11/2023. Αναλυτικά οι λεπτομέρειες στην ανάρτηση της  πρόσκληση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.nosokomeiosamou.gov.gr

 

 

 

Η Διοικήτρια

 

 

Αφροδίτη Αγγέλη