Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι εγκρίθηκαν μέσω της οικονομικής επιτροπής, σαράντα επτά (47) αιτήσεις που αποτελούν χορηγήσεις του πρώτου βιοτικού επιδόματος και των οικοσκευών στους δικαιούχους των οποίων η κύρια κατοικία έχει πληγεί από το σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020.

Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι καταβολές συνολικού ποσού περίπου 74.019€ στους δηλωθέντες τραπεζικούς λογαριασμούς. Πρόκειται για μια διαδικασία συνεχιζόμενη έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι αυτοψίες.

Όσον αφορά τον τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται για τις δωρεές συνεπεία του σεισμού προς το δήμο Ανατολικής Σάμου, ενημερώνουμε ότι έως σήμερα έχουν κατατεθεί  110.000€.

 

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου