Σας ενημερώνουμε ότι για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας και την αποφυγή αναμονής, η διαδικασία απογραφής στρατευσίμων κλάσης 2025 (γεννηθέντες το
έτος 2004) δύναται να πραγματοποιείται:
    * ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ μέσω της ιστοσελίδας του
Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr [1]) από το
μενού «Υποβολή Αιτημάτων / Κατάθεση
Δελτίου Απογραφής», ΜΕ ΧΡΉΣΗ ΚΩΔΙΚΏΝ
TAXISNET,
    * ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ
πλησίον του τόπου κατοικίας του
ενδιαφερόμενου.
Επισημαίνεται ότι για την επιτυχή ολοκλήρωση της απογραφής ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.