ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Προς  κάθε ενδιαφερόμενο

 

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου ¨Άγιος Παντελεήμων¨ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τη 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, ανακοινώνει ότι από σήμερα  Παρασκευή 21 Απριλίου  2023 ξεκινάει  η διαδικασία υποβολής  αιτήσεως για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΓΝ Σάμου,   για πρόσληψη ιατρού ειδικότητας παιδιατρικής με καθεστώς απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

 

Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμό 5419/21-04-2023 και ΑΔΑ: ΨΕΒ146907Ξ-ΓΣ7, οι ενδιαφερόμενοι  ιατροί μπορούν καταθέσουν αίτηση συμμετοχής έως και την 27η/04/2023. Αναλυτικά οι λεπτομέρειες στην ανάρτηση της  πρόσκληση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.nosokomeiosamou.gov.gr

 

 

 

Η Διοικήτρια

 

 

Αφροδίτη Αγγέλη