ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ξεκίνησαν οι πληρωμές του Μεταφορικού Ισοδύναμου Επιβατών στους δικαιούχους, με πίστωση των τραπεζικών τους λογαριασμών.

Οι εν λόγω πληρωμές συνολικού ύψους 12,5 εκ. ευρώ, αφορούν σε αιτήσεις για τη χρηματοδότηση μετακινήσεων επιβατών του Δ’ Τριμήνου του έτους 2021,(1 Οκτωβρίου-31 Δεκεμβρίου 2021) καθώς και του Α’ Διμήνου του έτους 2022(1 Ιανουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου 2022)