ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ «ΜΕΤΑΛΥΚΑΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑΛ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

 

Η ηλεκτρονική καταχώρηση θα ολοκληρωθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 3/9/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ
23:59.

ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΚΕΊ 9 ΜΉΝΕΣ. (156 ημέρες εργασίας)

Η εβδομαδιαία απασχόληση του μαθητευόμενου ΕΙΝΑΙ 4 ΗΜΕΡΕΣ ,8 ΩΡΕΣ/ημέρα, στο χώρο εργασίας. Ο εργοδότης ορίζει κάποιον υπεύθυνο στο χώρο εργασίας, ο οποίος αναλαμβάνει την εκπαίδευση του μαθητή.

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων ορίζεται στο ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ήτοι 34,85€, ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο υπουργείο.

Διαβάστε το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2273035690.
Χαριλάου Ειρήνη
Υπεύθυνη Μαθητείας ΕΠΑΛ Καρλοβάσου