Ξεκίνησε και ολοκληρώνεται την Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017 η υποβολή αιτήσεων ανέργων για συμμετοχή τους για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών στο «Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 1.135 ανέργων στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 Α’205, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας των ομάδων ανέργων που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης, που υφίσταται η ελληνική οικονομία, με προτεραιότητα στους εγγεγραμμένους στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μακροχρόνια ανέργους και στους ανέργους που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Να σημειώσουμε ότι για  το νομό Σάμου προβλέπονται στο σύνολο 10 θέσεις προσωπικού, ως ακολούθως:

2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΕΥΔΗΛΟΥ

Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΙΚΑΡΙΑΣ

ΙΚΑΡΙΑΣ

83302

ΔΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1

2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΔΥ -Κ. Υ. ΕΥΔΗΛΟΥ

Β.  ΑΙΓΑΙΟΥ

ΙΚΑΡΙΑΣ

ΙΚΑΡΙΑΣ

83302

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

1

Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΥ

83100

ΤΕ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

1

Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΥ

83100

ΔΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

2

Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ

Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΙΚΑΡΙΑΣ

ΙΚΑΡΙΑΣ

83300

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

1

2

Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ

Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΙΚΑΡΙΑΣ

ΙΚΑΡΙΑΣ

83300

ΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΔΥ – Μ.Υ. ΣΑΜΟΥ

Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΥ

83100

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

1

2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ

Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΥ

83200

ΤΕ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

1

2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ

Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΥ

83200

ΔΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1