ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, ενημερώνει ότι ξεκίνησε σήμερα η επείγουσα αποκατάσταση του δικτύου αποχέτευσης στην νότια είσοδο του ΚΥΤ  Σάμου για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας.

Διενεργήθηκαν διερευνητικές εγκάρσιες τομές κατά μήκος του οδοστρώματος που ενώνει την Περιφερειακή Οδό με τη νότια πύλη του ΚΥΤ, προκειμένου να εντοπιστεί η προέλευση του προβλήματος.

Οι εργασίες θα συνεχιστούν μέχρι τη συνολική αποκατάσταση ενώ ήδη έχει επιλυθεί το πρόβλημα της επιφανειακής απορροής των λυμάτων στο συγκεκριμένο σημείο.

Μετά το πέρας των εργασιών ο Δήμος θα προβεί  σε απορρύπανση και εξωραϊσμό της περιοχής παρέμβασης.

Ευχαριστούμε θερμά την Αστυνομική Διεύθυνση Σάμου η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα και διευκόλυνε την υλοποίηση των εργασιών.

 

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου