ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Δήμος Σάμου, στα πλαίσια της ενεργοποίησης της ανακύκλωσης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συνεργασία με το ΣΣΕΔ της «Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε.», θα ξεκινήσει το πρόγραμμα αποκομιδής ογκωδών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (κουζίνες, πλυντήρια, ψυγεία κλπ.).

 

Κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες 10-12 π.μ. οι πολίτες που έχουν ογκώδεις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές προς απόρριψη, μπορούν να τηλεφωνούν στο 2273770763. Αρμόδιος υπάλληλος θα ενημερώνει για την ημέρα και τον τρόπο αποκομιδής της παλαιάς απορριπτόμενης ηλεκτρικής ή ηλεκτρονικής συσκευής.

 

Ογκώδη συσκευή νοείται αυτή της οποίας έστω η μία από τις τρεις διαστάσεις είναι μεγαλύτερη από 50 εκατοστά, όπως για παράδειγμα ένας ανεμιστήρας δαπέδου, μια κουζίνα, ένα ψυγείο, ένας φούρνος μικροκυμάτων κ.λπ.. με τις οθόνες που έχουν διάσταση πάνω από 100 τετραγωνικά εκατοστά  να χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής.

 

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι στα δημοτικά κτίρια Καρλοβασίων, Πυθαγορείου, Μαραθοκάμπου,  Κοκκαρίου και στο Δημαρχιακό Μέγαρο έχουν ήδη τοποθετηθεί ειδικοί κάδοι για την ανακύκλωση των μικρών ηλεκτρικών συσκευών και χάρτινα stand την ανακύκλωση λαμπτήρων.

 

Επίσης έχει δημιουργηθεί στο facebook σελίδα που αφορά την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών για την Ανακύκλωση στη Σάμο.