ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημερώνουμε τους ελαιοπαραγωγούς και τους ελαιοτριβείς της Σάμου, ότι οι ψεκασμοί
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ολοκληρώθηκαν την Δευτέρα 12/10/2020.
Η συγκομιδή βρώσιμου και ελαιοποιήσιμου καρπού μπορεί να ξεκινήσει με την ωρίμανση του (αλλαγή χρώματος), από την ημερομηνία που αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα, ανά τοπική ή  δημοτική κοινότητα.

Για όσες περιοχές δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα δεν υπάρχει περιορισμός για την έναρξη της συγκομιδής, όμως στην περίπτωση που οι παραγωγοί έχουν προβεί από μόνοι τους σε ψεκασμούς, θα πρέπει να τηρήσουν τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του σκευάσματος.
Επίσης όσοι ελαιοπαραγωγοί σκοπεύουν να συγκομίσουν όψιμα, πρέπει να συνεχίσουν από μόνοι τους τις επεμβάσεις φυτοπροστασίας επειδή οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη του δάκου.
Διευκρινίζουμε ότι η τήρηση του χρόνου αναμονής αποτελεί ευθύνη του παραγωγού και δεν υπάρχει περιορισμός στην ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των ελαιοτριβείων.

ΔΗΜΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες

Ημερομηνία ψεκασμού
Έναρξη συγκομιδής από

Τοπική Κοινότητα Αγ.Κωνσταντίνου 21/09/2020 06/10/2020
Τοπική Κοινότητα Αμπέλου 21/09/2020 06/10/2020
Τοπική Κοινότητα Βαθέως 18/09/2020 03/10/2020
Τοπική Κοινότητα Βουρλιωτών 20/09/2020 05/10/2020
Τοπική Κοινότητα Κοκκαρίου 21/09/2020 06/10/2020
Τοπική Κοινότητα Κοντακαιίκων 12/10/2020 03/11/2020
Τοπική Κοινότητα Μανολατών 21/09/2020 06/10/2020
Τοπική Κοινότητα Παλαιοκάστρου 18/09/2020 03/10/2020
Τοπική Κοινότητα Σταυρινήδων 21/09/2020 06/10/2020
Τοπική Κοινότητα Υδρούσας 22/09/2020 07/10/2020
Τοπική Κοινότητα Καστανιάς 24/09/2020 16/10/2020
Τοπική Κοινότητα Μαυρατζαίων 28/09/2020 13/10/2020
Τοπική Κοινότητα Μύλων 30/09/2020 22/10/2020
Δημοτική Κοινότητα Μυτιληνιών 20/09/2020 05/10/2020
Τοπική Κοινότητα Πλατάνου 24/09/2020 16/10/2020
Τοπική Κοινότητα Πύργου 28/09/2020 13/10/2020
Δημοτική Κοινότητα Χώρας 30/09/2020 22/10/2020
Τοπική Κοινότητα Δρακαίων 25/09/2020 17/10/2020
Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 25/09/2020 17/10/2020
Δημοτική Κοινότητα Καρλοβασίων 23/09/2020 08/10/2020
Τοπική Κοινότητα Κονταιίκων 24/09/2020 16/10/2020
Τοπική Κοινότητα Κουμαιίκων 27/09/2020 19/10/2020
Δημοτική Κοινότητα Μαραθοκάμπου 27/09/2020 19/10/2020
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες

Ημερομηνία ψεκασμού
Έναρξη συγκομιδής από

Δημοτική Κοινότητα Αγ.Κηρύκου 09/10/2020 31/10/2020
Τοπική Κοινότητα Αρεθούσης 09/09/2020 24/09/2020
Δημοτική Κοινότητα Ευδήλου 06/10/2020 28/10/2020
Τοπική Κοινότητα Καραβοστάμου 09/09/2020 24/09/2020
Τοπική Κοινότητα Περδικίου 09/09/2020 24/09/2020
Τοπική Κοινότητα Χρυσοστόμου 07/10/2020 29/10/2020
Δημοτική Κοινότητα Αγ.Πολυκάρπου 08/09/2020 23/09/2020
Δημοτική Κοινότητα Ραχών 08/09/2020 23/09/2020
Τοπική Κοινότητα Καρκιναγρίου 05/10/2020 27/10/2020
Τοπική Κοινότητα Δάφνης 06/10/2020 28/10/2020

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΠΒ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΕΛΟΣ