ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο ορθολογικός πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησής μας, διότι είναι βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάπτυξη γενικότερα. Σε συνεργασία με τον τεχνικό κόσμο της Χώρας φέρνουμε σε πέρας αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση, η οποία θα αλλάξει το πρόσωπο της Χώρας μας τα επόμενα χρόνια και θα διασφαλίσει την οικονομική αναβάθμιση του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος. Ήδη, για τους Δήμους του Νομού μας έχουν εγκριθεί κατά προτεραιότητα, οι σχετικές μελέτες και με απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμοδίου για θέματα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Νίκου Ταγαρά χρηματοδοτούνται οι Δήμοι μας με τα εξής ποσά:
Δήμος Σάμου 3 ΔΕ
Καρλοβασίων, Βαθέος, Πυθαγορείου
€ 1.559.509,15 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)
Δήμος ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
1 ΔΕ  και ΙΚΑΡΙΑΣ 3 ΔΕ
Άγιος Κήρυκoς, Ευδήλου, Ραχών
€ 891.005,15 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)
Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Η προκήρυξη των μελετών θα γίνει έως 10.07.2022 η ολοκλήρωσή τους μέχρι το καλοκαίρι του 2025 υπό την επίβλεψη και συνεργασία του μελετητή και του εκάστοτε Δήμου.
Ευχαριστούμε θερμά, για άλλη μια φορά, τον Υπουργό κ. Ν. Ταγαρά για την καθοριστική συμβολή του στη διευθέτηση ενός από τα βασικότερα προβλήματα των τελευταίων δεκαετιών για τον Νομό μας