ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αιτήσεις εγγραφής – επανεγγραφής των νηπίων για το έτος 2018 – 2019   θα υποβάλλονται από 10 έως 31 Μαΐου 2018

 Σας κάνουμε γνωστό ότι οι αιτήσεις εγγραφής – επανεγγραφής (Τα έντυπα των  Αιτήσεων θα τα βρείτε στους Παιδικούς σταθμούς και στην ιστοσελίδα του δήμου) των νηπίων για το έτος 2018 – 2019 θα υποβάλλονται στους  Παιδικούς  Σταθμούς  Αγιου Κηρύκου και Ραχών από 10 Μαΐου έως 15 Ιουνίου 2018.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  1.  Αίτηση εγγραφής (χορηγείται στον παιδικό σταθμό)
  2.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
  3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2017  ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τρέχοντος οικ. έτους
  4. Κατάσταση υγείας του παιδιού, συμπληρωμένη απαραιτήτως  από παιδίατρο
  5. Δικαιολογητικά εργασίας ή ανεργίας των γονέων
  6. Ειδικά δικαιολογητικά ανα περίπτωση (εφόσον υπάρχουν)

(Η αίτηση  θα παραλαμβάνεται αφού κατατεθούν όλα τα  δικαιολογητικά)

   Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

 Για περσότερες πληροφορίες καλέστε στους Παιδικούς Σταθμούς στο 2275022613 (Αγιου Κηρύκου)   &  2275040042 (Ραχών)

 

ΔΗΜΟΣ   ΙΚΑΡΙΑΣ