ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 38609ΕΞ2023 (ΦΕΚ Β’ 1432/10-3-2023) ΚΥΑ καλεί τις επιχειρήσεις (ξενοδοχειακά καταλύματα, κέντρα αναψυχής, ναυταθλητικά σωματία αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και επιχειρήσεις θαλασσίων μέσων αναψυχής) που δικαιούνται απευθείας μίσθωση έκτασης αιγιαλού και παραλίας να υποβάλλουν την αίτηση τους στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου έως 31/05/2023. Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση υποχρεωτικά είναι τα εξής:

 

  • Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα αποτυπώνονται ο αιτούμενος προς παραχώρηση χώρος αιγιαλού έμπροσθεν της πρόσοψης της επιχείρησης με αναφορά στις συντεταγμένες του και το εμβαδόν του.
  • Άδεια λειτουργίας/γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγιειονομικού ενδιαφέροντος.
  • Έναρξη δραστηριότητας επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2971/2001.
  • Π ιστοποιητικό περί μη οφειλής στον Δήμο.

 

Οι συμβάσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας θα έχουν ισχύ έως 31/12/2025. Το αντάλλαγμα χρήσης θα καταβληθεί  είται στο σύνολο του είται σε τρείς (3)ισόποσες δόσεις  με την πρώτη δόση άμεσα καταβλητέα πριν την υπογραφή της σύμβασης και θα αποδωθεί κατά 60% στον Δήμο και κατά 40% στο Δημόσιο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες θα απευθύνεστε στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου μας, αρμόδιοι υπάλληλοι : ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ  ΤΗΛ: 2273 3 50136 – ΤΖΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΗΛ: 2273 3 50147.

 

Εκ του Δήμου

Ανατολικής Σάμου