ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημερώνονται  τα μέλη του Συνεταιρισμού ότι η υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής είναι υποχρεωτική και έχει καταληκτική ημερομηνία την 30η /11/2017.

Όσα μέλη του Συνεταιρισμού δεν έχουν υποβάλει δήλωση,  πρέπει ν΄ απευθυνθούν άμεσα στον συνεταιρισμό.

Όσοι από τα μέλη του Συνεταιρισμού υποβάλλουν μόνοι τους την ηλεκτρονική δήλωση συγκομιδής, παρακαλούνται να πάρουν τα ορθά στοιχεία συγκομιδής από τον Συνεταιρισμό και να προσκομίσουν αντίγραφό της στον Συνεταιρισμό, όπως υποχρεωτικά ορίζεται από το Καταστατικό.