Εισαγωγή στην Α’ Τάξη Πειραματικών Σχολείων, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μέχρι την 17η Απριλίου.

 

Οι γονείς/κηδεμόνες που επιθυμούν τη συμμετοχή του παιδιού τους στην κλήρωση, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω του συνδέσμου: https://www.gov.gr/…/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es

έως και την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 και ώρα 23:59 ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), κατηγορία Εκπαίδευση, υποκατηγορία Εγγραφή σε σχολείο, ενότητα Αίτηση εισαγωγής μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

Η μετακίνηση των μαθητών/τριών είναι δωρεάν και, επίσης, προβλέπεται καταβολή εξόδων μετακίνησης για μαθητές που διαμένουν μεγαλύτερη απόσταση από 1,5 km από το σχολείο. Η αποζημίωση είναι ανάλογη με τη χιλιομετρική απόσταση.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Οι γονείς και κηδεμόνες μαθητών/τριών που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο 2ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο ή το 2ο Πειραματικό Δημοτικό, αλλά έχουν ήδη κάνει εγγραφή σε άλλες σχολικές μονάδες σύμφωνα με την διαδικασία που προηγήθηκε από 1-20 Μαρτίου, μπορούν να το κάνουν. Η μια διαδικασία δεν αποκλείει την άλλη.

 

Η Γραμματέας του Κοινού ΕΠΕΣ

Των Πειραματικών Σχολείων Σάμου