Θέμα: Επικούρειο Πολιτιστικό Κέντρο

 

Σχετικά με την απόφαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που αφορά στηνπαραχώρηση χρήσηςτου Επικούρειου Πολιτιστικού Κέντρου στο Ερευνητικό Ινστιτούτο για τη Μακροζωία και την Πρόληψη των ασθενειών του Γήρατος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα εξής:

– Ιδιοκτήτης του «Επικούρειου» ήταν, είναι και θα παραμείνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

– Το Ερευνητικό Ινστιτούτο για τη Μακροζωία και την Πρόληψη των ασθενειών του Γήρατος, ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα, υπέβαλλε πρόταση στην Περιφέρεια,για την αξιοποίηση του «Επικούρειου» ως πολιτιστικό κέντρο, με το σκεπτικό ότι η Σάμος είναι το νησί των μεγάλων φιλοσόφων και μαθηματικών, και άρα είναι ο κατάλληλος τόπος και χώρος,για να δημιουργηθεί ένα κέντρο που θα στεγάζει το σύνολο της τεράστιας πολιτιστικής και επιστημονικής κληρονομιάς του νησιού.

– Βάση των ανωτέρω, είναι προφανές ότι θα στεγαστούν και πολιτιστικοί σύλλογοι στο «Επικούρειο».

– Η χρηματοδότηση της λειτουργίας του «Επικούρειου» θα πραγματοποιηθεί, χωρίς καμία επιβάρυνση της Περιφέρειας, μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης και του προγράμματος ΣΔΙΤ.

– Εφόσον ευοδωθεί αυτή η προσπάθεια, τα οφέλη είναι πολλαπλά τόσο για την τοπική κοινωνία όσο για την επιστημονική κοινότητα.

  • Στον επιστημονικό τομέα, η συνεχόμενη επιδημιολογική έρευνα του πληθυσμού, που σε καμία περίπτωση δε θα ανταγωνίζεται τις δημόσιες δομές υγείας ή τους ιδιώτες ιατρούς, θα συμβάλλει καθοριστικά αφενός στην καλύτερη υγεία και αφετέρου στην εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων με διεθνή απήχηση.
  • Στον τομέα του Τουρισμού θα αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών στο νησί της Σάμου, αφού θα μπορούν οι επισκέπτες μέσα από ειδικά σχεδιασμένες εκθέσεις και δράσεις στο κτίριο να «γνωρίσουν» την τεράστια συμβολή του Πυθαγόρα, του Αρίσταρχου και του Επίκουρου στην παγκόσμια Επιστήμη και Φιλοσοφία.
  • Στην Εκπαίδευση, η διοργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων σε έναν τομέα που το Ινστιτούτο έχει μεγάλη και μακρά εμπειρία, αφού έχει διοργανώσει ήδη δεκάδες αντίστοιχες εκδηλώσεις εγχώρια και διεθνώς, θα προσελκύσει το επιστημονικό ενδιαφέρον τόσο από την Ελλάδα όσο από το Εξωτερικό.
  • Στην Παιδεία, η συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα είναι στόχος να αποτελέσει πυρήνα για δημιουργία ανώτατης σχολής μεταπτυχιακού, ίσως και προπτυχιακού, επιπέδου στο Βαθύ.
  • Στην Οικονομία θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

 

 

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό στους συμπολίτες μας, ότι η προσπάθεια αυτή δεν έχει καμία πολιτική σκοπιμότητα ή οικονομική ιδιοτέλεια. Αλλά, αποτελεί ένα όραμα που όταν υλοποιηθεί θα έχει τεράστια οφέλη και για την παρούσα και τις επόμενες γενιές του Νομού μας και κατ’ επέκτασιν του Βορείου Αιγαίου και της Χώρας.

 

 

Βουλευτής Ν. Σάμου     

Καθηγητής Χριστόδουλος Στεφανάδης