Βιωματικό Εργαστήρι διοργανώνει το Κέντρο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας  το Σάββατο 21 Απριλίου  από τις; 9:30 ως τις 13:30 στο βαθύ με θέμα: «Αντιμετωπίζοντας δυσκολίες και προκλήσεις της ζωής  Χρήσιμα μαθήματα από την προσωπική μας διαδρομή.