Σημαντικές επαφές με τις εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε, Ανταποδοτική Ανακύκλωση και Ανακύκλωση Ηλεκτρικών Συσκευών Α.Ε.  πραγματοποίησε στην Αθήνα  ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος σε θέματα καθαριότητας,  ανακύκλωσης και περιβάλλοντος κ. Μιχάλης Μητσός .

Στα προγραμματισμένες συναντήσεις με τους υπεύθυνους των εταιρειών συζητήθηκαν θέματα όπως η συχνότερη περισυλλογή και η αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών, η συχνότερη μεταφορά των ανακυκλώσιμων σε ΚΔΑΥ της Αττικής και οι δράσεις ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης των δημοτών.

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου θέτοντας σε προτεραιότητα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, κυκλικής οικονομίας και της διαμόρφωσης ενός βιώσιμου μοντέλου διαχείρισης απορριμμάτων στοχεύει στην προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή  και στην επίτευξη μιας κοινωνίας  «μηδενικών αποβλήτων» στο Δήμο μας.

 

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου