ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσφατα ένας Υπουργός της Κυβέρνησης είχε χρησιμοποιήσει τη φράση «όποιος δεν προσαρμόζεται, πεθαίνει».

Επειδή αυτή η άποψημπορεί να έχει εφαρμογή και στις μικρές επιχειρήσεις, ιδίως αν δεν τις βοηθήσουμε να προσαρμοστούν, και επειδή στη Σάμο, στην Ικαρία και στους Φούρνους, δραστηριοποιούνται κυρίως μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις καλά θα κάνει η Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας να ξεκαθαρίσουναν μιλώντας για επιχειρηματικότητα εννοούν το σύνολο των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους ήαν θα συνεχίσουν να ευνοούν τους «μεγάλους παίχτες» της αγοράς, ώστε να δυναμώσουν κι άλλο και να απορροφήσουν μέσω της συγχώνευσης ή του ανταγωνισμού τους μικρότερους.  

Το τελευταίο επεισόδιο της κυβερνητικής προσέγγισης αφοράτη διαχείριση του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση επιχειρήσεων.

Αφορά ειδικότερα την πρόσφατη προδημοσίευση (11/11/2022) της Δράσης 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ (Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027) για επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμη ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. Σε αυτήν προβλέπεται ότι οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 5 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης (= 5 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης ή την αντίστοιχη αναλογία σε μερικώς απασχολούμενους).

Πρόκειται για ένα πρωτοφανές και απαράδεκτο κριτήριο που αποκλείει εκ προοιμίου το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων της χώρας (περίπου το 75%), οι οποίες είναι και εκείνες που διαθέτουν λιγότερες από 5 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Αξίζει να σημειωθεί αντίστοιχα ότι στη Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ και Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ προβλέπεται ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής η ύπαρξη τουλάχιστον εννέα 9 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Είναι προφανές ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη από υποστήριξη ως προς την κρίσιμη ψηφιακή μετάβαση και την ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών.Το ΕΣΠΑ 2021-2027 παραμένει το μοναδικό εργαλείο υποστήριξης των πολύ μικρών επιχειρήσεων, ιδίως σε μια περίοδο έλλειψης ρευστότητας, περιορισμένης πρόσβασης σε τραπεζική χρηματοδότηση, αλλά και ευρύτερου προσανατολισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε πολύ μεγάλες επενδύσεις,.

Ο εκ των προτέρων αποκλεισμός από ένα πρόγραμμα με τόσο σημαντική δυνητική επίδραση στη λειτουργία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων δημιουργεί άκρατο αθέμιτο ανταγωνισμό υπέρ των μεγαλύτερων επιχειρήσεων και αποκαλύπτει την ευρύτερη στρατηγική συστηματικής εξάλειψης του μικρού μεγέθους από την ελληνική επιχειρηματικότητα.

Ήδη η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) αντέδρασε επίσημα ζητώντας την εξάλειψη των προϋποθέσεων αποκλεισμού. Ανεξάρτητα από πολιτική προέλευση και προσανατολισμό είναι σημαντικό οι εμπλεκόμενοι φορείς με τις επιχειρήσεις του νομού, όπως και όσοι έχουν θεσμική δυνατότητα επιρροής, να εντείνουν την πίεση προς το αρμόδιο Υπουργείο για την αυτονόητη αποκατάσταση της ισονομίας και του δίκαιου ανταγωνισμού. Ακόμη και η αγορά για να λειτουργήσει έρρυθμα χρειάζεται συνθήκες ισότητας.