Ο Βουλευτής Ν. Σάμου, Καθηγητής Χριστόδουλος Ι. Στεφανάδης, ενημερώνει ότι σήμερα, 30 Δεκεμβρίου, ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Λ. Αυγενάκης υπέγραψε τα εξής αναπτυξιακά έργα για το Νομό Σάμου :

  1. Επισκευή και αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων της νήσου Σάμου, έργο προϋπολογισμού ύψους 355.000ευρώ.
  2. Κατασκευή Γηπέδου Κοκκαρίου, έργο προϋπολογισμού ύψους 245.000ευρώ.

Τα ανωτέρω έργα συμπεριλαμβάνονται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για το έτος 2019 και στοχεύουν στην αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του νησιού. Η μέριμνα και ανάπτυξη των υποδομών του Νομού αποτελεί βασικό στόχο μας, για αυτό και η διεκδίκηση έργων και προγραμμάτων είναι διαρκής.

Με εκτίμηση, Βουλευτής Ν. Σάμου Καθηγητής

Χριστόδουλος Ι. Στεφανάδη