Υπενθυμίζουμε ότι έχει ξεκινήσει η  ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων επιλογής καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δημόσια Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το έτος κατάρτισης 2023-2024.

Οι ειδικότητες του ΔΙΕΚ Σάμου για τις οποίες μπορείτε να αιτηθείτε είναι οι εξής:

  • ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
  • ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης επιλογής έχουν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  χωρίς ηλικιακό όριο,  μέχρι και την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 15:00. Σχετικές οδηγίες για τους ενδιαφερόμενους παρέχονται στην αρχική σελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος στον σύνδεσμο όπου γίνονται οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ:

https://diek.it.minedu.gov.gr

 

Για αυτούς που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο και είναι επιτυχόντες στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.,  έχει εκδοθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. à    https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr

 

Οι πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ, Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ και Τ.Ε.Λ. μπορούν να εγγραφούν στο Γ’ εξάμηνο φοίτησης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.  σε συναφείς ειδικότητες με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν.   Σε  αυτή  την περίπτωση,  η διαδικασία εγγραφής δεν γίνεται ηλεκτρονικά,  αλλά  με υποβολή  αίτησης  των  ενδιαφερομένων στα  Ι.Ε.Κ.  ενδιαφέροντός τους, στα οποία λειτουργεί το  Γ΄ εξάμηνο στις εν λόγω ειδικότητες, από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου 2023.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΚ ΣΑΜΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.