Η απόφαση της Κυβέρνησης επαναλειτουργίας των υποθηκοφυλακείων και των αμέσως συναφών με αυτά Δικαστηριακών διαδικασιών (προσημειώσεις, συντηρητικές κατασχέσεις)  χωρίς να ζητηθεί η γνώμη του Δικηγορικού σώματος, χωρίς την γνώμη των αρμόδιων υγειονομικών αρχών με τα προτεινόμενα μέτρα ασφαλείας  αλλά και  με ελλιπή έως ανύπαρκτα μέτρα προστασίας μας βρίσκει αντίθετους.

Οι Δικηγόροι της Σάμου τάσσονται υπέρ της ασφαλούς επαναλειτουργίας των Δικαστηρίων με βάση τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων υγειονομικών υπηρεσιών και τη τήρηση συγκεκριμένων προληπτικών μέτρων γενικής και ατομικής προστασίας.

Το γεγονός και μόνο ότι το αρμόδιο υπουργείο πρόσφατα απέστειλε τρεις (3) μάσκες !!!!! για το προσωπικό του Δικαστηρίου της Σάμου καταδεικνύει την αδιαφορία και τη προχειρότητα με την οποία η Πολιτεία αντιμετωπίζει του δικαστικούς υπαλλήλους τους Δικηγόρους αλλά και τους πολίτες που αναγκαστικά θα συμμετέχουν στις όποιες διαδικασίες.

Ως εκ τούτου σας γνωρίζουμε ότι οι Δικηγόροι της Σάμου με αυτές τις συνθήκες δεν πρόκειται να συμμετάσχουν σε καμιά απολύτως διαδικασία από αυτές που το αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης εξήγγειλε μέχρις ότου ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ                             O  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                           (ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ )