Σε εφαρμογή της λήψης μέτρων προστασίας λόγω επικράτησης θερμοκρασιών καύσωνα στην χώρα μας, και κατόπιν του 20-7-2023 ενημερωτικού δελτίου τύπου του Γραφείου της Υπουργού Πολιτισμού και του 24-7-2023 ηλεκτρονικού μηνύματος του Γραφείου Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού σας γνωρίζουμε ότι θα γίνει τροποποίηση ωραρίου επισκεψιμότητας στους παρακάτω Αρχαιολογικούς Χώρους και Συλλογές αρμοδιότητάς μας κατά τις μεσημβρινές ώρες, με τελευταία είσοδο των επισκεπτών στις 12:00.:

  • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΗΡΑΙΟΥ
  • ΕΥΠΑΛΙΝΕΙΟ ΟΡΥΓΜΑ
  • ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
  • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΡΑΚΑΝΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ

 

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Εφορείας

Παύλος Τριανταφυλλίδης

Αρχαιολόγος