ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κατέθεσε την Τετάρτη 17 Απριλίου τροπολογία για την παράταση της απαλλαγής από τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α. και για το έτος 2024 των σεισμόπληκτων κτηρίων της Σάμου.

Δυστυχώς ο εμπαιγμός της Κυβέρνησης προς τους σεισμόπληκτους της Σάμου συνεχίζεται, η κεντρική εξουσία μας έχει ξεχάσει και αυτό είναι προφανές. Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο πλευρό των κατοίκων της Σάμου και να διεκδικεί την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους.

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις – Συνταξιοδοτική διάταξη»

 

Θέμα: «Παράταση της απαλλαγής της παρ. 7Γ άρθρου 3 ν. 4223/2013 για τους πληγέντες συμπολίτες μας στις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου, Ικαρίας και Χίου»

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται και για το έτος 2024 η εφαρμογή της παραγράφου 7Γ του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), ήτοι η απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που επλήγησαν από το σεισμό και την πλημμύρα της 30ης Οκτωβρίου 2020.

 

Υπενθυμίζεται ότι η παράγραφος 7Γ προστέθηκε στο άρθρο 3 του ν.4223/2013 (Α’ 287) με το άρθρο 76 του ν. 4837/2021 (Α’ 178) για χρονικό διάστημα εφαρμογής τα έτη 2020, 2021 και 2022 υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις εφαρμογής. Εν συνεχεία, παρατάθηκε για το έτος 2023 με το άρθρο 25 του ν. 5024/2023 (Α’ 41). Η νέα παράταση κρίνεται αναγκαία, δεδομένου ότι παραμένουν σε ισχύ και δεν έχουν αρθεί τα πραγματικά περιστατικά που επέβαλαν τη θέσπισή της για τα κτίρια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, βάσει των ρητώς οριζόμενων προϋποθέσεων και δικαιολογητικών.

 

Η στήριξη των πληγέντων από φυσικές καταστροφές συμπολιτών μας αποτελεί αναντίρρητο και αυτονόητο χρέος της Πολιτείας, πολύ περισσότερο δε όταν αφορά νησιωτικές περιοχές της Χώρας, λαμβανομένης υπόψη της -συνταγματικά προβλεπόμενης- ρήτρας νησιωτικότητας.

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις – Συνταξιοδοτική διάταξη»

 

Άρθρο …

 

Παράταση της απαλλαγής της παρ. 7Γ άρθρου 3 ν. 4223/2013 για τους πληγέντες συμπολίτες μας στις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου, Ικαρίας και Χίου

 

1) Το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 7Γ του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), περί απαλλαγής από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), τροποποιούνται ως προς τα αναγραφόμενα έτη, και η παρ. 7Γ του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«7Γ. Ειδικά για τα έτη 2020, 2021, 2022, 2023 και 2024 απαλλάσσονται τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου, που ευρίσκονται σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που επλήγησαν από τον σεισμό και την πλημμύρα της 30ής Οκτωβρίου 2020, όπως αυτές οριοθετήθηκαν με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/ Α325/27.11.2020 (Β’ 5293) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./25594/ Α325/24.11.2020 (Β’ 5297) κοινές υπουργικές αποφάσεις, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας, σύμφωνα με τα οποία το κτίριο έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο ή ακατάλληλο για χρήση, ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδονται έως τις 28.2.2022, και κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά. Για τη χορήγηση της απαλλαγής υποβάλλεται αίτηση για το έτος 2020 στη Φορολογική Διοίκηση από τον δικαιούχο αυτής, η οποία ισχύει και για τα τέσσερα (4) επόμενα έτη. Εφόσον έχει ήδη υποβληθεί αίτηση για το έτος 2020, υποβάλλεται νέα για το έτος 2021, η οποία ισχύει και για τα τρία (3) επόμενα έτη.»

 

2) Η ισχύς του παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου 2024.

 

Οι προτείνοντες Βουλευτές

 

Κουκουλόπουλος Παρασκευάς (Πάρις)

Μιχαηλίδης Σταύρος

Αποστολάκη Ελένη – Μαρία (Μιλένα)

Βατσινά Ελένη

Γερουλάνος Παύλος

Κατρίνης Μιχαήλ

Παρασκευαΐδης Παναγιώτης

Σταρακά Χριστίνα