ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 – Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία – Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις – Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»

 

Θέμα: Κατάργηση ΦΠΑ στα τρόφιμα, είδη λαϊκής κατανάλωσης, καύσιμα, ενέργεια κλπ.

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σε μια περίοδο που η ακρίβεια και ο πληθωρισμός σαρώνει τα λαϊκά εισοδήματα από τις πολιτικές στήριξης της καπιταλιστικής κερδοφορίας η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταθέτει την παρακάτω τροπολογία  για την λήψη άμεσων μέτρων ανακούφισης των λαϊκών οικογενειών.

Η απώλεια των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού μπορεί να καλυφθεί από την αύξηση της φορολογίας των επιχειρηματικών ομίλων, της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και της κατάργησης των Νατοϊκών εξοπλισμών και δαπανών.

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 – Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία – Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις – Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»

 Προστίθεται άρθρο ως εξής:

ΑΡΘΡΟ

  1. Καταργείται ο ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης
  2. Καταργείται ο ΦΠΑ και οι Ειδικοί Φόροι κατανάλωσης στα καύσιμα καθώς και στο ηλεκτρικό ρεύμα , την ύδρευση και τις τηλεπικοινωνίες
  3. Καταργείται ο ΦΠΑ και ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο φυσικό αέριο για οικιακή χρήση.

 

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2022

Οι προτείνοντες Βουλευτές

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΚΑ

ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΑΝΕΛΛΗ ΛΙΑΝΑ

ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΑΦΙΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ