ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Στό Καρλόβασι, ὡς γνωστόν, ὑπάρχει ἡ ὡραιοτάτη παράδοσις, τήν Τρίτη τῆς Διακαινησίμου μετά τήν θεία Λειτουργία νά γίνεται ἡ Λιτάνευσις τῶν ἱερῶν Εἰκόνων καί Λαβάρων τῆς Ἀναστάσεως ἀνά τήν πόλιν, μέ τήν παρουσία καί τήν συμμετοχήν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ.Εὐσεβίου, τῶν ἀρχῶν τῆς Νήσου, τῶν Κληρικῶν καί πλήθους εὐσεβοῦς λαοῦ.

Δυστυχῶς ἡ παράδοσις αὐτή τείνει νά ἐκλείψει λόγω τῆς ραθυμίας τῶν πιστῶν νά συμμετάσχουν στήν λαμπρή καί κατανυκτική αὐτή λατρευτική εὐκαιρία. Παρακαλοῦμεν θερμότατα διά τήν συμμετοχή σας στήν λατρευτική αὐτή πράξη καί ζωή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἐλπίζοντες ὅτι οἱ Καρλοβάσιοι δύνανται νά παραμείνουν πιστοί καί ἀμετακίνητοι στά πατροπαράδοτα ἔθιμα καί στίς παραδόσεις τους, μέ σκοπό τήν διατήρηση τῆς φυσιογνωμίας τῆς πόλεώς τους, καί τήν πνευματικήν πρόοδον καί προκοπήν  στήν ζωήν τους.

Οἱ ἱερές Ἀκολουθίες θά τελεσθοῦν σύμφωνα μέ τό κάτωθι πρόγραμμα:

07.15-10.30π.μ.

Ἀναστάσιμος Ὄρθρος καί Πασχαλινή θεία Λειτουργία στό Πνευματικό Κέντρο πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καρλοβάσου.

10.30πμ.μ

Περιφορά Ἀναστάσεων ἀνά τήν πόλιν Καρλοβάσου. Στήν Κεντρική Πλατεῖα, Δέησις, Ὁμιλία καί διανομή κόκκινων αὐγῶν ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ.Εὐσεβίου.

 

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως