Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση τριανταεπτά (37) ιδιωτικών επενδύσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα LEADER. Οι επενδυτές θα προσκληθούν να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις. Το πρόγραμμα ιδιωτικών επενδύσεων ανέρχεται στο ποσό των 3.694.429,28 ευρώ, το οποίο καλύπτει όλες τις επενδυτικές προτάσεις. Σημειώνουμε την επιπλέον δέσμευση των 600.000 ευρώ που ενέκρινε ο τέως Υπουργός Γεωργίας και τωρινός Υπουργός Εσωτερικών, κ. Μάκης Βορίδης, τον οποίο δημόσια ευχαριστούμε για την ιδιαίτερη προσοχή που επιφύλαξε για τον Νομό μας.

 

Σε ότι αφορά το έργο οδοποιίας «Συντήρηση του οδικού δικτύου της Ανατολικής Σάμου», προϋπολογισμού 600.000 ευρώ, αναδείχθηκε ανάδοχος, που αναλαμβάνει τις εργασίες επεμβάσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στην περιοχή Καλάμι, σε τμήμα του δρόμου Ζερβού – Μυτιληνιοί και σε τμήματα του οδικού δικτύου Χώρας Σάμου.

 

 

                                                                          Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ

 

 

                                                                                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ