Η Σάμος είναι το μοναδικό νησί στο Αιγαίο στο οποίο επιλέχτηκαν τρία σχολεία πειραματικά (2ο νηπιαγωγείο, 2ο δημοτικό Σάμου και 1ο γυμνάσιο Σάμου).
Με  απόφαση της υφυπουργού Παιδείας κας Ζέττας Μακρή, σε όλη τη χώρα δημιουργούνται συνολικά 50 νέα πειραματικά και πρότυπα σχολεία, τα οποία προστίθενται στα ήδη λειτουργούντα 62.
Οι 50 σχολικές μονάδες θα λειτουργήσουν ως πρότυπα ή πειραματικά σχολεία από το σχολικό έτος 2021-2022.
Να σημειώσουμε ότι για το νέο θεσμό των πειραματικών σχολείων, η διευθύντρια Α΄βαθμιας εκπαίδευσης εισηγήθηκε στη διοικούσα επιτροπή πειραματικών σχολείων πρόταση για τέσσερα σχολεία, το 2ο Δημοτικό στη Σάμο, το 2ο Νηπιαγωγείο Σάμου, το 1ο Δημοτικό Καρλοβάσου στην Πορφυριάδα και το 1ο Νηπιαγωγείο Καρλοβάσου.

Στα σχολεία αυτά θα συνεχίσουν να φοιτούν οι μαθητές που φοιτούσαν ενώ όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στην 1η Τάξη θα πρέπει να μπουν σε κλήρωση που θα αναδείξει τους μαθητές  που μπορούν να εγγραφούν ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιφέρεια στην οποία ανήκουν. Να σημειώσουμε ότι το απολυτήριο των πειραματικών σχολείων είναι ισότιμα με των υπολοίπων. Τα πειραματικά σχολεία είναι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες στοχεύουν στην υποστήριξη του πειραματισμού και της πιλοτικής εφαρμογής εκπαιδευτικών καινοτομιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού.
Ο Σύλλογος Δασκάλων και νηπιαγωγών Σάμου θεωρεί ότι θα υπάρχει κατηγοριοποίηση των παιδιών, καθώς θα είναι με κλήρωση, κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών, ενώ θα χαθούν όλες οι οργανικές θέσεις και οι γενικότερες συνθήκες μετά τον φονικό σεισμό της Σάμου δεν το επιτρέπουν τη δεδομένη στιγμή.
«Στην Σάμο δεν υπάρχει έως σήμερα ιδρυμένο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο. Ας ενεργήσουν οι υπεύθυνοι και ας ιδρύσουν νέα Πειραματικά Σχολεία με κατάλληλες υποδομές και στελέχωση από εκπαιδευτικούς που θα το επιλέξουν και όχι με τέτοιους τρόπους» δηλώνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Αρχοντούλης.