ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ θα διοργανώσει τρία (3) επιδοτούμενα  προγράμματα κατάρτισης στη Σάμο, στο πεδίο Ψηφιακές Δεξιότητες και αφορούν αποφοίτους βασικής ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα προγράμματα είναι:

  1. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία, 200 ωρών σε 3 μήνες (που θα αποφέρει 1000 € στον ωφελούμενο)
  2. Οργάνωση εργασίας και συνεργασίας μέσω διαδικτύου, 180 ωρών σε 2,5 μήνες (που θα αποφέρει 900 € στον ωφελούμενο)
  3. Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ και Εφαρμογές Γραφείου, 160 ωρών σε 2 μήνες (που θα αποφέρει 800 € στον ωφελούμενο)

Το κάθε πρόγραμμα μπορεί να δεχθεί από 5 έως 25 άτομακαι το 35% των συνολικών ωρών κάθε προγράμματος  θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία σε αίθουσες του ιδρύματος στο Καρλόβασι Σάμου, το 35% με τηλεδιάσκεψη και το 30% με ασύγχρονο τρόπο πρόσβασης σε διδακτικό υλικό και ερωτήσεις.

Θα υπάρχει παρουσιολόγιο.

Με την ολοκλήρωση του κάθε προγράμματος θα πάρουν πιστοποίηση από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Παν. Αιγαίου και στην συνέχεια θα εξεταστούν στην Σάμο (το κόστος για την εξέταση καλύπτεται από ΟΑΕΔ) από το κέντρο peoplecert ώστε να πάρουν και ανεξάρτητη πιστοποίηση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν στο Μητρώο ωφελούμενων κάνουν αίτηση στο σύνδεσμο

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise-kai-ekpaideutiko-periekhomeno/eggraphe-sto-metroo-opheloumenon-katartises-meso-ton-k-e-di-bi-m-ton-e-i-kai-ton-adeiodotemenon-k-d-b-mκαι με τους  προσωπικούς κωδικούς TAXISnet να συμπληρώσουν και ανεβάσουν τα απαιτούμενα προσωπικά τους έγγραφα.

 

Καταληκτική προθεσμία είναιμέχρι31 Αυγούστου 2022

Προϋπόθεση για τους ενδιαφερόμενους να  είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.