Επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο νομό της Σάμου. Αναλυτικά τα έργα που έχουν γίνει και που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν από το Υπουργείο για το Νομό μας:
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
• Συνολικά 1.565.288,87 € στους λογαριασμούς πολιτών και επιχειρήσεων σε Σάμο, Ικαρία και Φούρνους για πληρωμή του ΜΙ του 2021
• ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ: Στους πολίτες καταβάλλονται ήδη 825.191,13 € και πιστώνονται στους λογαριασμούς  των κατοίκων των νησιών του νομού Σάμου με την επιδότηση μετακινήσεων για διάστημα Μαΐου – Σεπτεμβρίου 2021.
• ΚΑΥΣΙΜΑ:
o Στους κατοίκους των Φούρνων θα καταβληθούν άμεσα 15.857,22 ευρώ και σε επιχειρήσεις 3.619,91 €
o Στους κατοίκους της Ικαρίας θα καταβληθούν άμεσα 426.606,63 € και σε επιχειρήσεις 77.630,17 €
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:
o Σε επιχειρήσεις της Σάμου που ήταν εντός δείγματος Β εξαμήνου του 2020 πιστώνονται άμεσα 171.092,99 €
o Σε επιχειρήσεις της Ικαρίας που ήταν εντός δείγματος Β εξαμήνου του 2020 πιστώνονται άμεσα 35.511,97€
o Σε επιχειρήσεις των Φούρνων που ήταν εντός δείγματος Β εξαμήνου του 2020 πιστώνονται άμεσα 9.778,85 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΓΑΙΓΝΠ 2021
ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ ΠΕ ΣΑΜΟΥ
• Έως σήμερα έχουν χρηματοδοτηθεί όλοι οι Δήμοι της ΠΕ Σάμου και Ικαρίας, μέσω της ΓΓΑΙΓΝΠ, με 815.600,00 ευρώ για θέματα υδροδότησης και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές.
• Επιχορήγηση Δήμου Ανατολικής Σάμου, για την αποκατάσταση ζημιών των πεζοδρομίων Χ.Ζ. λιμένα Σάμου που προκλήθηκαν από τον καταστροφικό σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020. Αρ. Απ.:4122.77-30/2846/18-1-2021 Ποσό επιχορήγησης : 300.000€
• Επιχορήγηση Δήμου Ανατολικής Σάμου για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τον καταστροφικό σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020, στο δίκτυο ύδρευσης και στα αντλιοστάσια. Αρ. Απ.:4122.77-30/272/15-2-2021 Ποσό επιχορήγησης : 130.000€
• Eπιχορήγηση Δήμου Δυτικής Σάμου για την αντιμετώπιση προβλημάτων ύδρευσης που προκλήθηκαν από τον καταστροφικό σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020. Αρ. Απ.:4122.77-30/3548/4-12-2020 Ποσό επιχορήγησης : 100.000€
• Επιχορήγηση Δήμου Ικαρίας για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού δυναμικότητας παραγωγής 100m3/d πόσιμου νερού για τον οικισμό Φάρο, ΔΕ Αγίου Κηρύκου». Αρ. Απ.:4121.87-01/1780/3-9-2021 Ποσό επιχορήγησης : 74.000€
• Επιχορήγηση Δήμου Φούρνων Κορσεών για την κάλυψη δαπανών Επιχορήγηση Δήμου Φούρνων Κορσεών λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης Αρ. Απ.:4121.84-04/1704/3-9-2021 Ποσό επιχορήγησης : 100.000€
• Επιχορήγηση του Δήμου Φούρνων Κορσεών για την προμήθεια κα Επιχορήγηση του Δήμου Φούρνων Κορσεών ι εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 50 κ.μ./ημέρα για τις ανάγκες ύδρευσης του οικισμού «Καμάρι» Φούρνων Αρ. Απ.:4122.78-0/580/24-3-2021 Ποσό επιχορήγησης : 111.600€
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ
• Σχετικά με το χαρακτηρισμό κτιρίων ως διατηρητέων, ότι έχουν χαρακτηριστεί 27 κτίρια στο Βαθύ, 13 κτίρια στο Καρλόβασι, 2 στους Μυτιληνιούς και από ένα κτίριο στη Χώρα, Παλαιόκαστρο, Πυθαγόρειο, Πύργος και Βουρλιώτες. Επίσης για 1 κτίριo που βρίσκεται στο Καρλόβασι έχει κοινοποιηθεί η αιτιολογική έκθεση, υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Αιγαίου (ΚΕΣΑΑ) και εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας με έκδοση της σχετικής Υπουργικής απόφασης και για άλλα έξι (6) βιομηχανικά κτίρια στο Καρλόβασι εκκρεμεί η δημοσίευση της απόφασης στο Εθνικό Τυπογραφείο (από 25-8-2021).
• Η Σάμος είναι ένα νησί με μεγάλο πλούτο λαϊκής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής . Παρόλα αυτά ένας (1) μόνο οικισμός, το Κοκκάρι, από τους 111 που υπάρχουν, έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός (29/8/80 Π.Δ., ΦΕΚ 510/Δ).
Το πρώην Υπουργείο Αιγαίου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του είχε προβεί σε ενέργειες για τον χαρακτηρισμό ως παραδοσιακών των οικισμών Παλαιό Βαθύ, Βουρλιώτες, Παλαιό Καρλόβασι, Κουμαραδαίοι, Κουμέικα, Λέκκα, Μαυρατζαίοι, Μαραθόκαμπος, Μυτιλινιοί, Παγώνδας, Πύργος, Σπαθαραίοι και Σταυρινήδες οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν.
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
• Ο Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας “Aegean Regatta 2022”, θα διεξαχθεί φέτος 20 – 27 Αυγούστου με σημείο εκκίνησης τη Σάμο. Η θεσμική διοργάνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ), που μετρά ήδη 20 χρόνια ζωής θα έχει ως νησιά σταθμούς την Ικαρία, τους Φούρνους, το Αγαθονήσι και τη Σάμο. Προσδοκία μας η θεσμικής μας διοργάνωση να ξεπεράσει τα 60 σκάφη με τη συμμετοχή 400 και πλέον ατόμων.
ΕΣΠΑ 2021 -2027
12.480.000,00 € για μελέτες και έργα και 13.980.000,00 € ετησίως για τις πολυετείς
Α. Μελέτες Ωρίμανσης – Χρηματοδότηση μέσω ΣΑΜ
Με πρόταση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής έχουν συμπεριληφθεί στο ΠΔΕ του ΥΝΑΝΠ (ΣΑΜ 933) οι κάτωθι μελέτες ωρίμανσης, σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία της ΠΕ Σάμου, συνολικού π/υ 780.000,00 €, σε συνεργασία με ΠΕ Σάμου – Ικαρίας:
1. Μελέτη Ανακατασκευής παραλιακού μετώπου και προβλήτα επί πασσάλων στη νήσο “ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΟΡΣΕΩΝ” προϋπολογισμού 150.000,00 €
2. Μελέτη επέκτασης του προσήνεμου κυματοθραύστη στο Λιμένα Αγ. Κηρύκου, π/υ 500.000,00 ευρώ (περιλαμβάνει βυθομετρική αποτύπωση, γεωτεχνική έρευνα, γεωφυσική έρευνα, μελέτη κυματικής διείσδυσης, μελέτη των απαιτούμενων λιμενικών έργων που θα προκύψουν και ΜΠΕ)
3. Μελέτη υπήνεμου μώλου Λιμένα Ευδήλου, π/υ 100.000,00 ευρώ
4. Μελέτη τροποποίησης του υφιστάμενου ακρομωλίου στο λιμένα της Θύμαινας, π/υ 30.000,00 ευρώ (χρήσιμο για να μπορεί να προσδέσει πλοίο κατά τη διάρκεια δυσμενών καιρών που καθιστούν την είσοδο στον λιμένα επισφαλή.
5.Β. Λιμενικά έργα – ΕΣΠΑ 21-27
Με πρόταση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής έχουν συμπεριληφθεί στο ΕΠ Υποδομές – Μεταφορές 2021-2027 τα κάτωθι έργα, συνολικού π/υ 11.700.000,00 €, σε συνεργασία με ΠΕ Σάμου – Ικαρίας:
1. Κατασκευή έργου Επέκτασης προσήνεμου μώλου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας, αρχικός π/υ 8.000.000,00 €
2. Κατασκευή υπήνεμου μώλου λιμένα Ευδήλου, αρχικός π/υ 2.500.000,00 €
3. Επισκευή κρηπιδώματος επί πασσάλων στον κεντρικό λιμένα νήσου Φούρνων, π/υ 1.200.000,00 €
Γ. Επαναφορά των πολυετών συμβάσεων για ενδονησιωτικές «άγονες γραμμές»
Στο πλαίσιο της νέα στρατηγικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής και της πρότασης στο ΕΣΠΑ 2021-2027 για χρηματοδότηση πολυετών συμβάσεων για τις ενδονησιωτικές και διαπεριφερειακές επιδοτούμενες γραμμές («άγονες»), τα νησιά της Σάμου, Φούρνων, Θύμαινας και Αγίου Κηρύκου θα συνδέονται μεταξύ τους, αλλά και με τα Δωδεκάνησα μέσω 7 πολυετών συμβάσεων συνολικού ετήσιου π/υ 13.980.000,00 € όπου δυνητικά για 7 έτη μπορεί να προσεγγίσει δέσμευση πόρων ύψους 97.860.000,00 €.
ΓΡΑΜΜΕΣ που εντάσσονται στο ΠΥΜΕΤ 21-27 Ετήσιος Π/Υ
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ-ΠΑΤΜΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ-ΛΕΡΟΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΚΩΣ 3.400.000,00 €
ΡΟΔΟ-ΣΥΜΗ-ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟ-ΛΕΡΟ-ΛΕΙΨΟΙ-ΠΑΤΜΟ-ΙΚΑΡΙΑ-ΦΟΥΡΝΟΙ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ (νέα γραμμή συμβατικού πλοίου) 7.000.000,00 €
ΘΥΜΑΙΝΑ – ΦΟΥΡΝΟΙ 140.000,00 €
ΦΟΥΡΝΟΙ-ΘΥΜΑΙΝΑ – ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ 310.000,00 €
ΦΟΥΡΝΟΙ-ΘΥΜΑΙΝΑ – ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 450.000,00 €
ΦΟΥΡΝΟΙ- ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 480.000,00 €
ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΛΕΡΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ-ΠΑΤΜΟΣ-ΑΡΚΙΟΙ – ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ-ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 2.200.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 13.980.000,00 €
Δ. Προτάσεις προς χρηματοδότηση από ΓΓΑΙΓΝΠ
Έργα ή μελέτες που εξετάζεται να χρηματοδοτηθούν από τη ΓΓΑΙΓΝΠ και αφορούν το Δήμο Δυτικής Σάμου:
1. Ανάπλαση περιοχής Βυρσοδεψίων – Δημιουργία Κέντρου Ελληνικής Ναυπηγικής και Ναυσιπλοΐας – Η ΓΓΑΙΓΝΠ δύναται να χρηματοδοτήσει ερευνητικό πρόγραμμα με πολυτεχνικές σχολές ΑΕΙ της χώρας προκειμένου να εκπονηθεί συνολικό σχέδιο διαχείρισης διατηρητέων περιοχής Καρλοβάσου και σύνδεσης με ναυτική παράδοση.
2. Ανάπλαση περιοχής και κτιριακών εγκαταστάσεων πρώην Λεπροκομείου Σάμου (Καρλόβασι) – Η ΓΓΑΙΓΝΠ δύναται να χρηματοδοτήσει και να μετέχει στην εκπόνηση ειδική μελέτης βιωσιμότητας και διαχείρισης ολοκληρωμένης αστικής αναπτυξιακής παρέμβασης σε συνεργασία με φορείς για την αξιοποίηση
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό κ. Γιάννη Πλακιωτάκη  και το Γενικό Γραμματέα κ. Μανώλης Κουτουλάκης για την αμέριστη στήριξη τους.