1. Διαχείριση του Μεταναστευτικού στη Σάμο

«Σήμερα (4) ολόκληρα χρόνια μετά από τις μεγάλες μεταναστευτικές ροές, εμείς λέμε ξεκάθαρα τέλος στις διαπιστώσεις – έρχεται η ώρα των υπεύθυνων αποφάσεων»

α. Διαχείριση μεταναστευτικού εκτός κατοικημένων περιοχών

Εάν πραγματικά θέλουμε να βάλουμε ένα τέλος στην υποβάθμιση και να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη, θα πρέπει οπωσδήποτε το υπάρχον κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης μεταναστών (Hot Spot) να σταματήσει να λειτουργεί μέσα στην πόλη της Σάμου. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός μικρού και κλειστού χώρου καταγραφής μακριά από κατοικημένες περιοχές, κεντρικούς οδικούς άξονες, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και άλλους ευαίσθητους χώρους. Ευχής έργο θα ήταν η διαχείριση του μεταναστευτικού να γινόταν μακριά από τον εθνικά ευαίσθητο χώρο του Αιγαίου, κάτι που πάντα επισημαίναμε. Σήμερα παρότι η μεταφορά του Hot Spot εκτός του νησιού φαντάζει αρκετά δύσκολη ενέργεια, για μας θα αποτελεί μία συνεχή επιδίωξη και προσπάθεια.

β. Κλειστή δομή – τέλος στην ανεξέλεγκτη κυκλοφορία των μεταναστών

Η έξοδος των μεταναστών από τον χώρο καταγραφής πρέπει να είναι αυστηρά ελεγχόμενη για τη διασφάλιση της προστασίας των κατοίκων από παραβατικές συμπεριφορές, αλλά και λοιπές ενέργειες που δυσκολεύουν την καθημερινότητα και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Για μας αποτελεί δέσμευση η ασφάλεια και η προστασία των συνδημοτών μας.

γ. Υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης εντός του χώρου καταγραφής

Εντός του χώρου καταγραφής των μεταναστών, θα επιδιώξουμε να δημιουργηθεί μία πλήρως εξοπλισμένη μονάδα υγείας, για ιατρικές εξετάσεις και βραχεία νοσηλεία, προκειμένου να πετύχουμε την αποσυμφόρηση του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου. Επίσης, προκειμένου να αποφευχθεί η διατάραξη της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας των σχολικών μονάδων, λόγω της εμπλοκής τους στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ανηλίκων τέκνων, θα επιδιώξουμε εντός του υπόψη χώρου να δημιουργηθεί ένα κέντρο προσχολικής απασχόλησης – εκπαίδευσης παιδιών, για τον ελάχιστο χρόνο που θα απαιτηθεί να παραμείνουν στο νησί μας.

δ. Έλεγχος – Φύλαξη συνόρων

Αν και είναι η υπ’ αριθμόν «πρώτη» ενέργεια που πρέπει να γίνει, διότι αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών, την αναφέρουμε στο τέλος, επειδή αποφασίζεται και υλοποιείται αποκλειστικά και μόνο σε κυβερνητικό επίπεδο. Υπεύθυνη μεταναστευτική πολιτική χωρίς έλεγχο και φύλαξη συνόρων δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, γι’ αυτό ευελπιστούμε και αναμένουμε την άμεση υλοποίηση αυτής της ενέργειας στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής.

ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αντώνης Σίμος – Υποψήφιος Δήμαρχος