Με αφορμή ανάρτηση σε τοπική ιστοσελίδα, ενημερώνουμε τους πολίτες, ότι το Λιμεναρχείο Σάμου ουδεμία σχέση έχει με τη διαδικασία και αδειοδότηση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης- χρωματισμού που εκτελούνται σε χώρο ιδιοκτησίας Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου, με σκοπό τη συντήρηση – καλλωπισμό εξωτερικά του κτιρίου και οι οποίες δεν έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον για τα τελευταία τριάντα χρόνια.

 

Ο Λιμενάρχης
Αντιπλοίαρχος ΛΣ ΤΣΙΝΙΑΣ Γ. Δημήτριος